Publications

  • Almén, L., Bagga-Gupta, S., Bjursell, C. (2020). Access to and accounts of using digital tools in Swedish secondary grades: An exploratory study. Journal of Information Technology Education: Research (pp. 287-314). More information
  • Tideman, M., Lövgren, V., Malmqvist, J. (2020). Övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning: en kartläggning av detvetenskapliga kunskapsläget. Stockholm: Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd More information
  • Lindberg, Y., Cedergren, M., Edfeldt, C., Johansson, I., Schwartz, C. (2020). Vilken litteratur (o)synliggörs inom romanska språk i svensk högre utbildning och forskning?. In: Litteraturdidaktik: Språkämnen i samverkan Stockholm: Natur och kultur More information
  • Lindberg, Y., Svensson, A. (2020). Introduktion: Gränsöverskridande litteraturstudier. In: Litteraturdidaktik: Språkämnen i samverkan (pp. 7-26). Stockholm: Natur och kultur More information
  • Svensson, A. (2020). Textuniversum, trösklar och litteraturstudier. In: Litteraturdidaktik: Språkämnen i samverkan (pp. 120-140). Stockholm: Natur och kultur More information

All hits from DiVA (262)

Content updated 2020-07-02