The CCD seminar series consists of four different strands:

Please note that all times are CET (Central European Time) or, in 2023 between March 26 and October 29, CEST (Central European Summer Time).

  1. The CCD international seminars of relevance for communication, culture and diversity (always in English)
  2. The CCD working papers seminars (in English or Swedish)
  3. Humanities Forum seminars (Humanistiskt forum - in Swedish)
  4. The DoIT seminars (DoIT - Delaktighet och Inkludering Tankesmedja [the Participation and Inclusion Think Tank], most often in Swedish)

March

1 March, 10:30-12:00 noon

CCD working papers seminar (in Swedish)
Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/66680008825

Simulatorstödd undervisning i yrkesutbildning. Digitaliseringens möjligheter för elevers lärande och utveckling av yrkeskunskaper (YRKSIM)

Projektet, som finansieras av Skolforskningsinstitutet, studerar hur gymnasial yrkesutbildning kan förbereda för ett framtida yrke präglat av intensiv teknikutveckling, krav på hållbarhet och innovation. Med lärmiljöer avses simulerade och autentiska miljöer i skola och på arbetsplats. YRKSIM genomförs i nära samverkan mellan forskare och lärare i naturbruksprogrammet där den simulerade lärmiljön består av digitala körsimulatorer. YRKSIMs syfte är att kritiskt granska identifierade möjligheter och utmaningar i samband med digitalisering av undervisning i relation till framtida yrkeskompetens samt att utveckla kunskap om hur lärande i en virtuell miljö kan bli meningsfull och relevant i en autentisk miljö. Projektet avser att kartlägga, pröva och utveckla undervisningsformer inom yrkesutbildning som är gynnsamma för att främja elevernas yrkeskompetens och anställningsbarhet. Parallellt med projektet och på grund av dess praktiknära karaktär synliggörs också former för hur ett systematiskt utvecklingsarbete kan skapa förutsättningar för framgångsrik undervisning och elevers lärande och kunskapsutveckling.

Susanne Gustavsson (projektledare) är universitetslektor med en doktorsexamen i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, vid Göteborgs universitet. Susannes forskningsintresse handlar främst om undervisning och lärande inom yrkesutbildning, liksom inom yrkeslärarutbildning.

Giulia Messina Dahlberg (medverkande forskare) har en doktorsexamen i pedagogik och är universitetslektor på institutioner för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen fokuserar på studier av kommunikativa praktiker där individer navigerar genom olika uppgifter och verktyg, både inom och utanför institutionella utbildningsmiljöer och över gränserna mellan fysiska och digitala platser.

22 March 09:30-11:30 a.m

CCD international seminar
Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/63576309458

The contested politics of anti-racism in Spain and Portugal: reflections from Black and Roma struggles

Silvia Maeso (Principal Researcher, Centre for Social Studies, University of Coimbra), Danielle Araújo (Post-doctoral researcher University of São Paulo/Collaborator Researcher CES) and Cayetano Fernández (PhD Candidate, University of Coimbra/Centre for Social Studies)

Antiracism is increasingly found at the center of legal and policy debates in Spain and Portugal, foregrounding competing understandings of this struggle. Inspired by Robin Kelley’s reflection on the American context and the Black struggles in higher education since the 1960s, in this seminar we propose to discuss the theorization of the vampirizing of antiracism as a transversal logic of control and prevention of autonomous radical anti-racist movements, often understood by the political establishment as disruptive initiatives. Since the 1990s, the strengthening of Black and Roma militants and organizations has been shaped by power relations with white-led progressive movements and parties. These power relations condition the agendas and, more importantly, the form of the struggle. The form of the struggle is not only defined by its proximity or distance to the State (Lentin, 2004) in terms of institutional and economic autonomy, but also in terms of cultural force and consciousness. This means that not all forms of struggle and resistance are framed by the logics of institutionalized politics and legislation. The seminar proposes to think of antiracism as an autonomous struggle for liberation that is, as a process of (self)love and collective healing against the historical continuum of dehumanizing and genocidal logics.

April

12 April, 10:30-12:00 noon

CCD working papers seminar (in Swedish)
Hc229 (Gruvberger, HLK) och Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/66449874466

Historieundervisning som främjar hantering och förståelse av historiska källor och framställningar

Anders Nersäter, doktor i pedagogik med inriktning mot didaktik och affilierad forskare vid CCD, presenterar sitt kommande forskningsprojekt. Syftet är att pröva och undersöka design av undervisning som kan stödja lärares arbete med att utveckla elevers förmåga att på ett funktionellt sätt hantera historiska källor och historiska framställningar. Tidigare forskning har visat att en stor andel elever har svårigheter att hantera dessa två centrala dimensioner av historieämnet, samtidigt som forskningen även visar att en stor andel lärare upplever utmaningar i att undervisa om historiska källor och historiska framställningar. Teoretiskt utgår projektet från historical literacy (Lee, 2011) där fokus är att historiska fenomen ska kunna hanteras på ett funktionellt sätt i relation till den egna samtiden. En grundförutsättning för detta är en kvalitativ förståelse för hur historisk kunskap skapas och valideras.

De undervisningsdesigner som vi avser att ta fram inom projektet syftar till att öka elevernas möjlighet att hantera källor och framställningar på ett funktionellt sätt. Projektet genomförs i form av deltagarorienterad designforskning – Learning Study – där lärare och forskare samverkar med att ta fram en undervisningsdesign som prövas, utvärderas och revideras i tre cykler på två gymnasieskolor. Den utsträckning i vilken elevernas förståelse för dessa förmågor förändras efter interventionernas genomförande undersöks genom för- och efter-tester.

May

16 May, 02:30-04:00 p.m

CCD working papers seminar
Hc229 (Gruvberger, HLK) och Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/65805675290

Equity, diversity and inclusion – challenges in the integration process of young refugees within school settings in Sweden

Junior Gómez Manresa holds a PhD in complex thinking and is affiliated with CCD. In his talk, he will discuss the challenges in the integration process of young refugees within school settings in Sweden. The increase in the number of refugees has been a growing phenomenon in Swedish society until the spring of 2016. The entry of asylum seekers required integration strategies for the inclusion of these displaced people in their new society. However, were the conditions created for the adequate integration of this group in Sweden, specifically unaccompanied children and young people? I will present some reflections and results from a doctoral study carried out in a municipality in southwest Sweden between 2016 – 2018. Analyzing current integration strategies for newcomer young refugees within school settings was the purpose of the research. Some of the results found in the study were the lack of well-planned local strategies for social inclusion of unaccompanied young refugees, lack of dialogue between adults who worked around the young refugees, xenophobic attitudes and other obstacles which meant a hinder for sociocultural integration of young refugees into Swedish society.

Upcoming Fall 2024 Seminar Series:

Our seminars will be held on the following dates, always between 10:30-12:00 AM CET:

6th September
20th September
4th October
18th October
8th November
22nd November
6th December
13th December

Please save the date!