Publications

  • Tompa, A., Åkesson, K., Karlsson, S., Faresjö, M. (2019). Suppressed immune profile in children with type 1 diabetes in combination with celiac disease. More information
  • Møller Christensen, B., Nilsson, S., Stensson, M. (2019). Interaktivt Kommunikationsstöd I Röntgenkontext (IKIR) - ett sätt att involvera barn i en röntgenundersökning. More information
  • Ahonen, H., Kvarnvik, C., Broström, A., Fransson, E., Nygårdh, A., Stensson, M. ... Lindmark, U. (2019). “No one seems to know”: Studieprotokoll för utvärdering av ett teoretiskt ramverk för oral hälsa avseende reliabilitet och validitet i en obstruktiv sömnapné population. More information
  • Ahonen, H., Kvarnvik, C., Broström, A., Fransson, E., Nygårdh, A., Stensson, M., Lindmark, U. (2019). Oral hälsa och obstruktiv sömnapné- protokoll för en longitudinell studie. More information
  • Dimberg, J., Rubér, M., Skarstedt, M., Andersson, M., Andersson, R. (2019). Genetic polymorphism patterns suggest a genetic driven inflammatory response as pathogenesis in appendicitis. International Journal of Colorectal Disease More information

All hits from DiVA (122)

Content updated 2015-08-14

Content updated 2015-08-14
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information