Doctoral Thesis Defence: 4 June 1999, Jönköping International Business School
Frankelius, Per: Företagande över tid, JIBS DS No. 005
Two volumes:
Vol. I: Företagande över tid - Kontextuellt perspektiv och visuellt beskrivningsspråk
Vol. II: Pharmacia & Upjohn - Erfarenheter från ett världsföretags utveckling

Doctoral Thesis Defence: 7 April 1999, Jönköping International Business School  
Braunerhjelm, Pontus: Knowledge Capital, Firm Performance and Network Production, JIBS DS No. 004