Advertise to students

Here you can post ads for jobs, summer jobs, internships, final theses, graduate programmes, projects and more to our students. The ads are visible in the Job Portal, which is a webpage on the students’ web. Click hereopens in new window to see how it looks at the Job Portal.

Så här gör du för att skapa en annons:

Välj språk för din annons nedan och fyll sedan i formuläret i nästa steg. Du kan läsa mer om hur det fungerar här.(* obligatorisk information)

Vilket språk avser annonsen?

English
Svenska och engelska
(engelska annonser kommer inkluderas på svenska listorna)

Fackhögskola*

Tekniska Högskolan

Jönköping International Business School

Hälsohögskolan

Högskolan för lärande och kommunikation
Ovan information är obligatorisk!

*


Område/bransch*

IT/Inbyggda system

Byggnadsteknik/Belysning

Maskinteknik / Produktutveckling / Industridesign / Produktionssystem / Material

Industriell Organisation och Ekonomi / Produktionslogistik / Produktionsledning

Utbildning/Skola

Media/Kommunikation

HR/Personal

Vård/Medicin

Socialt arbete/Socionom

Ideellt arbete

Övriga


Ovan information är obligatorisk!

*

Ovan information är obligatorisk!*

Ovan information är obligatorisk!

*

Ovan information är obligatorisk!

-

*

Ovan information är obligatorisk!

*

Ovan information är obligatorisk!

*

Fil
Din IP-adress kommer lagras.
Formuläret innehåller fält som inte är rätt ifylldaKontaktpersoner
Lisa Wikberg, Andreas Torén, Linda Bergqvist

Content updated 2016-12-13

Business & Society
Content updated 2013-10-30
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information