Slutseminarium - Lars Almén

Set when publishing
Set when publishing

12 februari 2021
10:00 - 12:00
Zoom

Välkommen på slutseminarium för Lars Almén.
Manustitel: Languaging in digital educational spaces.
Studies of participation, agency and digitalization processes inside and outside classroom settings.

Diskutant: Professor Neil Selwyn, Monash University Australia.
Granskare 1: Docent Marco Nilsson, HLK.
Granskare 2: Dr. Sylvi Vigmo, Göteborgs universitet & HLK.
Granskare 3: Doktorand Johan Bäcklund, HLK.

Ytterligare information kontakta asa.lundgren@ju.se

Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation