Ulli Samuelsson

Lektor i pedagogik

Ulli Samuelsson, fil.dr., arbetar som lektor i pedagogik.

Ulli Samuelssons forskning fokuserar på IT-användning och digital kompetens ur ett pedagogiskt samhällsperspektiv. I ett treårigt projekt, finansierat av Forte, studerar Ulli tillsammans med forskare från Lunds universitet och Linnéuniversitetet äldres användning av IT. Forskningsprojektet syftar till att öka kunskapen om hur olika kategorier av äldre, i sin vardag och i varierande livsfaser, använder eller inte använder, och uppfattar digitala medier och applikationer. Kunskapen inom dessa områden är idag mycket begränsad, trots att det finns politiska förhoppningar om att digital teknik ska bidra till att hantera de utmaningar som en åldrande befolkning innebär.

Läs mer om Ulli Samuelssons forskning här.

Publikationer

  • Olsson, T., Martinez, C., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2019). Who Becomes a Silver Surfer? Resources, Repertoires and Technological Histories among Connected Seniors. Mer information
  • Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2019). Resources and repertoires: Elderly online practices. European Journal of Communication 34(1), 38-56 Mer information
  • Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2019). At risk of exclusion? Degrees of ICT access and literacy among senior citizens. Information, Communication and Society 22(1), 55-72 Mer information
  • Samuelsson, U., Olsson, T., Viscovi, D. (2017). Differences and similarities among Swedish senior users and non-users of the internet: Who and Why?. Mer information
  • Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2016). Senior Citizens’ ICT Access, Use and Literacy: How Material Resources Matter. Prague: CZECH-IN Mer information

Alla träffar från DiVA (12)

Sidan uppdaterad 2019-08-29

Sidan uppdaterad 2018-08-21