Lars Ishäll

Adjunkt i psykologi

Lars Ishäll är filosofie doktor i psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Hans forskning har handlat om arbetsmotivation och medarbetarnas prestationer under svåra omständigheter samt arbetsmiljöinterventioner inom offentlig förvaltning. Ishäll är verksam som adjunkt i psykologi vid Högskolan för lärande och kommunikation och Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande.

Publikationer

  • Aronsson, G., Nylén, E., Ishäll, L., Lindfors, P., Sverke, M. (2019). The long arm of the job – work characteristics and recovery windows in social welfare work. International Journal of Workplace Health Management 12(1), 15-27 Mer information
  • Nylén, E., Lindfors, P., Ishäll, L., Göransson, S., Aronsson, G., Kylin, C., Sverke, M. (2017). A pilot-study of a worksite based participatory intervention program: Its acceptability and short-term effects on work climate and attitudes in human service employees. Work 56(4), 625-636 Mer information
  • Aronsson, G., Ishäll, L., Göransson, S., Lindfors, P., Nylén, E., Sverke, M. (2015). Arbetsuppdrag och återhämtning i välfärdstjänstearbete. Arbetsmarknad & Arbetsliv 21(2), 7-25 Mer information
  • Göransson, S., Lindfors, P., Ishäll, L., Nylén, E., Kylin, C., Sverke, M. (2013). Dialog och kunskap om arbetsmiljö - En intervention som balanserar?. Arbetsmarknad & Arbetsliv 19(4), 113-125 Mer information

Sidan uppdaterad 2018-08-21

Sidan uppdaterad 2018-08-21