ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Joel Hedegaard

Doktor i pedagogik

Joel Hedegaard, fil. dr., disputerade 2014 med avhandlingen The Production and Maintenance of Inequalities in Health Care, som handlar om diskriminering inom hälso- och sjukvården utifrån ett kommunikationsperspektiv. Den berör såväl kommunikation med som om patienter i vilken kön och etnicitet uppmärksammades.

För närvarande arbetar Joel med två projekt, ett finansierat av
Europeiska socialfonden som syftar till att kartlägga framgångsfaktorer
och brister i Region Jönköpings läns strategiska arbete med att minska
utanförskapet och öka sysselsättningen för unga, personer med utländsk
bakgrund och personer med funktionsnedsättningar. Ambitionen är att
utveckla strukturella förutsättningar för att i större utsträckning ta
tillvara och implementera lärdomar från genomförda projekt. Det andra
projektet är finansierat av Eksjö kommun och handlar om en specifik
IT-utbildning för personer med Asperger syndrom (högpresterande autism)
och syftet är att undersöka studenternas upplevelser av utbildningen
samt hur undervisningsmässiga och mellanmänskliga stödfunktioner
påverkar dessa upplevelser.

Läs mer om Joel Hedegaards forskning här.

Publikationer

Sidan uppdaterad 2018-08-21

ENCELL
Sidan uppdaterad 2018-08-21
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information