Ingela Bergmo Prvulovic

Doktor i pedagogik

Ingela Bergmo-Prvulovic behandlar i sin forskning hur innebörden av karriär influeras och påverkas av olika förändringar i arbetslivet. Bergmo-Prvulovic intresserar sig för hur den pågående arbetslivsomvandlingen inverkar på vuxna i arbetslivet, samt vilka implikationer detta får för den karriärstödjande och vägledande praktiken avseende vuxnas karriärrelaterade frågor.

I sina studier använder Bergmo-Prvulovic multipla nivåer för analys, såsom strukturell nivå, individuell nivå och den mellanliggande nivån inom vilken vägledningens praktik är lokaliserad. Bergmo-Prvulovics avhandlingsarbete är indelat i fyra separata studier, var och en med sitt specifika syfte. Som övergripande teorietisk ram tillämpas social representationsteori.

Bergmo-Prvulovic är ansvarig för HR-programmet och har även fördjupat sig i vuxenpedagogiska och arbetslivspedagogiska frågor.

 

Publikationer

  • Bergmo-Prvulovic, I., Hansson, K. (2019). Governance of teachers' professional development and learning within a new career position. Dyskursy Młodych Andragogów (pp. 157-178). Mer information
  • Hansson, K., Bergmo-Prvulovic, I. (2019). Governance of teachers’ professional development and learning within a new career position. Mer information
  • Haug, E., Plant, P., Valdimarsdóttir, S., Bergmo-Prvulovic, I., Vuorinen, R., Lovén, A., Vilhjálmsdóttir, G. (2019). Nordic research on educational and vocational guidance: a systematic literature review of thematic features between 2003 and 2016. Springer Mer information
  • Bergmo-Prvulovic, I. (2019). Career from an exchange perspective – A mutual perspective at risk in a new age?. Mer information
  • Bergmo-Prvulovic, I. (2019). The societal impact of HRM from a Nordic perspective. Mer information

Alla träffar från DiVA (31)

Sidan uppdaterad 2019-09-12

Sidan uppdaterad 2018-08-21