Annika Engström

Lektor i arbetsorganisation

Annika Engström är sedan den 1 februari 2019 forskare inom Skolchefsinstitutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Annika Engström ägnar sig i sin forskning åt samspelets betydelse för uppgiftshantering och lärande i grupper och organisationer, särskilt ledning och organisering av mellanmänsklig kommunikation och möten för att hantera utförande såväl som utveckling av olika uppgifter och uppdrag. Projektet InPot har fokuserat ledares tillvaratagande av innovationskraft i den dagliga styrningen i leaninspirerade industriföretag. Annika leder forskningsprojektet Innovate där hon tillsammans med fyra andra forskare och sex tillverkande företag undersöker organisatorisk ambidexteritet. Det innebär att kunna hantera balansen mellan effektiv hantering av det som är planerat i verksamheten samtidigt som organisationen också klarar av att vara innovativa och utvecklingsinriktad. Hon medverkar också i forskningsprojektet The Whispering Game som studerar kommunikation och hantering av information i arbetete med kundanpassningar inom industrin. Forskningen genomförs i nära samverkan med företag och organisationer i såväl privat som offentlig sektor, där kunskapsutbytet mellan forskare och praktiker är central.

Annika tog sin examen till vägledare 1989 och vidareutbildade sig med en Masterexamen i Pedagogik. Annika har, vid sidan av sin vägledargärning, ägnat sig åt undervisning och handledning i samtalsmetodik, vägledning och coachning vid Umeå Universitet och vid Jönköping University samt på konsultbasis i eget företag. I juni 2014 disputerade Annika vid Helix och institutionen för Beteendevetenskap och Lärande vid Linköpings Universitet i pedagogik med avhandlingen ”Lärande samspel för effektivitet – en studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag".

 

Publikationer:

  • Bjursell, C., Engström, A. (2019). Horizontal structures – A fundamental and forgotten perspective in school governance?. Mer information
  • Engström, A., Barry, D., Sollander, K., Edh Mirzaei, N., Johansson, A. (2019). Embracing the unplanned: Organizational ambidexterity within manufacturing SMEs. Academy of Management Mer information
  • Bäckstrand, J., Engström, A. (2019). Engagement and co-creation of knowledge – the important role of workshops for data collection and analysis. Mer information
  • Engström, A., Käkelä, N. (2019). Early steps in learning about organizational learning in customization settings: A communication perspective. Learning Organization 26(1), 27-43 Mer information
  • Engström, A. (2019). Effective interaction in organisations. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 30-41). London, UK: Routledge Mer information

Alla träffar från DiVA (27)

Sidan uppdaterad 2019-09-12

Sidan uppdaterad 2019-02-05