Ann Ludvigsson

Universitetslektor i pedagogik

Ann Ludvigsson, fil.dr., är lärare och forskare vid Encell och vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. De senaste 2,5 åren har hon arbetat som universitetslektor på Högskolan i Borås vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Sektionen för lärarutbildning.

Ludvigssons forskning inriktar sig på ledarskap med fokus på skolledarskap. Ludvigsson disputerade 2009 med avhandlingen "Samproducerat ledarskap: Hur rektorer och lärare förstår varandra i vardagsarbetet". I avhandlingen studeras hur ledarskap formas i och av samspelet mellan skolledare och lärare i vardagsarbetet.

Hon har, tillsammans med Carin Falkner, etablerat ett samarbete med nordiska forskare inom det fritidspedagogiska området från Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim och Danmarks Pedagogiska universitet (DPU) i Köpenhamn.

Ludvigsson har, tillsammans med forskare inom Encell, skrivit en rapport om kvalitet i vuxenutbildning finansierad av Utbildningsdepartementet. På uppdrag av Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö skrev hon tillsammans med forskaren Carin Falkner rapporten God Kvalitet i fritidshem. Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa. De publicerade också nyligen forskningsöversikten Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt för Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunförbundet Skåne.

Sedan några år tillbaka har Ann Ludvigsson tillsammans med Carin Falkner etablerat ett samarbete med nordiska forskare inom det fritidspedagogiska området från Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim och Danmarks Pedagogiska universitet (DPU) i Köpenhamn.

Läs mer om Ann Ludvigssons forskning här.

Publikationer

  • Ludvigsson, A., Falkner, C. (2019). Fritidshem - ett gränsland i utbildningslandskapet: Lärare i fritidshems institutionella identitet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk (pp. 13-26). Mer information
  • Ludvigsson, A., Falkner, C. (2017). Fritidshem – förvaring eller grundskolans bästa plats för bildning?. Mer information
  • Ludvigsson, A., Falkner, C. (2017). Leisure-time center – A Borderland in the Education System. Mer information
  • Ludvigsson, A., Falkner, C. (2016). Fritidshem – kunskap i gemenskap. (pp. 6-9). Mer information
  • Falkner, C., Ludvigsson, A. (2016). Fritidshem och fritidspedagogik - en forskningsöversikt. Lund: Sveriges Kommuner och Landsting Kommunförbundet Skåne Mer information

Alla träffar från DiVA (33)

Sidan uppdaterad 2018-08-21

Sidan uppdaterad 2018-08-21