ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Konferenser

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.


2020

Januari

Vuxenutbildning i fokus - stöd dina elever till en andra chanslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, 23 januari, Malmölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skolporten erbjuder heldag för dig som arbetar inom vuxenutbildning. 

Nationell valideringskonferens – för kompetensförsörjning och livslångt lärande, 27-28 januari, Växjölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Region Kronoberg bjuder in till nationell valideringskonferens, medarrangörer är Skolverket, Universitets- och högskolerådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, svenska ESF-rådet och Nordiskt Nätverk för vuxnas lärande. Syftet är att diskutera det fortsatta samordningsarbetet med validering som ett verktyg för kompetensförsörjning på nationell, regional och lokal nivå.


Februari

Lära med berättelser, 12-13 februari, Skellefteålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Een konferens om berättande som pedagogisk metod, med föreläsningar, workshops, goda exempel och dialog med nordiska experter tillsammans med kollegor inom pedagogiken.
Konferensen vänder sig till dig som arbetar med lärande inom förskola, grundskola, gymnasium, SFI, folkbildning eller i andra lärande miljöer – konferensen är aktuell på en generell nivå.

Reshaping Work Nordics, 20-21 February, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Reshaping Work Nordics 2020 will bring together practitioners, entrepreneurs, trade union and business representatives, politicians and academics. Over two days we will discuss new research findings and insights regarding the rapidly changing labour market.


Mars

Vestlunddagarna, 19-20 mars, Sigtunalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Temat 2020 är: Bilder av makt och maktlöshet
Folkbildningens möjlighet att bidra till den samhälleliga gemenskapen.

Vuxenutbildning i Samverkan, 30-31 mars, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Presentationer kommer att varvas med reflektion och möjligheten att tillsammans arbeta fram alternativa förslag på hur regler, villkor och förutsättningar borde se ut. Efter konferensen samlar ViS alla tankar och synpunkter i ett större förslagsdokument som kommer att skickas till regering och riksdag, samt användas i ViS fortsatta påverkansarbete.


April

Nordisk konferens om vuxnas matematikinlärning, 20-21 april, Köpenhamnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Matematiske færdigheder og kompetencer er
en væsentlig forudsætning for voksnes aktive
deltagelse i samfundet samt en betingelse for
tilknytning til arbejdsliv og adgang til uddannelse.
På konferencen vil forskere og praktikere præsentere
synsvinkler på områder, der er centrale i
forhold til voksnes matematiklæring.

ESRAD Conference, 24-26 April, JönköpingPDF
The European Society for Research in Adult Development conference 2020 is hosted by Encell and the School of Health and Welfare at Jönköping University. More information will be available late September. 

Digital spets – startkonferens, 28 april, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensen genomförs inom ramen för det uppdrag som regeringen har gett i uppdrag åt Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket. Uppdraget handlar om att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt i Sverige.


Maj

Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet, 13-14 maj, Västerviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet med övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.


Juni

Adult Education in Global Times (AEGT2020), 4-7 June, Vancouverlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
A multi-organization research conference featuring presentations by scholars from throughout the world.


Augusti

The Inclusive and Supportive Education Conference (ISEC), 3-5 August, Londonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
There will be five conference themes: Knowledge Exchange, Innovative Practices, Inclusion as Social Justice, Parents as Partners and Lifelong Inclusion.

September

International Conference for Intergenerational Programs and Practices, 16-18 September, KobePDF
New Perspective for Intergeneration in Society5.0, Japan Society for Intergenerational Studies & International Consortium for Intergenerational Programs.


Oktober

Skolchefskonferens, 1-2 oktober, Jönköping
Skolchefsinstitutet vid Högskolan för lärande och kommunikation bjuder in till den årliga skolchefskonferensen. Mer information kommer...

ELOA conference, 8-9 October, Bologna
ELOA (ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults) anordnar sin elfte konferens. Mer information kommer... 


November

Mimerkonferensen 2020, 3-4 november, Sundsvalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mimerkonferensen inriktar sig på forskning om folkbildning och vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker.

Sidan uppdaterad 2020-01-17

ENCELL
Sidan uppdaterad 2018-08-21
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information