ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Reportage

 • Ambidexteritet och lärande i organisationer

  Hur gör företag som lyckas driva det dagliga arbetet framgångsrikt med ena handen samtidigt som de med den andra handen jobbar med innovation och utveckling? Annika Engström berättar om sin forskning kring organisatorisk ambidexteritet.
 • Hur skapar man en lärande arbetsplats?

  Professor Maria Gustavsson vid Linköpings universitet har forskat om lärande i arbetslivet i över 25 år. Frågeställningarna är på ett sätt de samma, men situationen på arbetsmarknaden har ändrats.
  – Livslångt lärande har alltid funnits med som ett begrepp men idag blir den frågan väldigt aktuell, med snabba omställningar i arbetslivet. Man måste kanske vara beredd att skola om sig till annat yrke och göra andra karriärval. På det sättet har diskussionen förändrats, i takt med att arbetslivet har förändrats, säger hon.

 • Claudia Gillberg ny gästprofessor i Leeds

  Vår affilierade forskare Claudia Gillbergs kunskaper och engagemang kring funktionshindrade och långtidssjukskrivnas rätt till inkludering har uppmärksammats av det välrenommerade CollectivED vid Carnegie Institute of Education, som nu välkomnar henne som gästprofessor.
  – Jag är så rörd, jag är så överväldigad att de har skapat det här utrymmet i vilket jag nu kan verka, säger Claudia Gillberg.

 • Hur ska du kunna tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete när du är i strid?

  Martin Schüler är doktorand på Försvarshögskolan och är även kopplad till forskningsmiljön LINA på Högskolan Väst. Med sin forskning hoppas han kunna bidra till ett helt nytt sätt att se på säkerhetsarbete och övningar inom Försvarsmaktens verksamhet. Det går även att dra lärdomar av hans arbete till andra typer av verksamheter, till exempel polisen och sjukvården.
 • När samtalet blir mer än snack

  Finns det en kurs som allt från lärare till präster, poliser, sjuksköterskor, psykologer, handläggare, arbetsledare, domstolspersonal och tandläkare vill gå?
  Ja, faktiskt. Kursen heter Handledda samtal.
  – Det blir så intressanta samtal. De får praktisera handledning på olika sätt: hur man ställer frågor, hur man är inlyssnande. Då märker de hur de berikar varandra och även hur likartat det faktiskt kan vara fast man är från så skilda kategorier, säger Eva Dahlqvist.

 • ViMåstePrata ännu mer

  Demokratisatsningen ViMåstePrata drevs 2018 och 2019. Nu har studieförbundens och folkhögskolornas intresseorganisationer kommit med en slutlig utvärdering av den.
 • Kan folkhögskolan förmedla kunskaper om livet?

  I vår ska forskarna Joel Hedegaard och Martin Hugo följa deltagare på en folkhögskola, som under en termin läser kurser i livskunskap. Den här typen av kurser finns på flera folkhögskolor och tanken är att hjälpa personer med psykisk ohälsa, exempelvis till följd av utmattningsdepression, att hitta en vardag och ett sammanhang som kan vara en del i vägen framåt.
 • Till bildningens försvar

  Vi har mer kunskap än någonsin – men vi vet allt mindre tillsammans, skriver Sverker Sörlin i sin bok Till bildningens försvar – Den svåra konsten att veta tillsammans . Där får läsaren en blandning av bildningens och folkbildningens historia, kopplingen till det politiska klimatet, tillbakablickar på Sörlins egen uppväxt och bildningsresa och tankar om vad bildning är i dag.
 • Av vuxenutbildare, för vuxenutbildare

  Tänk om det fanns en digital mötesplats där vuxenutbildare i hela Europa kunde hitta varandra för att utbyta erfarenheter och kunskap, bygga nätverk och driva projekt. Där vem som helst kunde bidra med tankar, skriva projektredovisningar eller ta del av andras arbete. Där det fanns möjlighet att delta i online-diskussioner, söka samarbetspartners med liknande intressen, hitta ställen att göra utbyten hos eller organisationer att söka medel tillsammans med.
  Det finns: EPALE. Fler borde hitta dit.

 • På 18 månader kan vi förlora något värdefullt

  Sverige har fyra grundlagar och är en demokrati. Men vad innebär grundlagarna egentligen och hur stabilt är vårt statsskick? Behöver vi oroa oss för demokratin i vårt land? Ja, tyckte några studieförbund och skapade ett utbildningsmaterial.
 • Vem bestämmer över andras livsmiljö?

  Personerna som ska leva i en stad borde också få vara med och utforma den. Så ser verkligheten inte ut men ju mer man tänker på det, desto mer självklart blir det att någon form av demokratisk process när det gäller stadsbyggnad borde göra en plats mer attraktiv, skapa en känsla av ägarskap och göra att fler grupper känner sig inkluderade i miljön.
 • När utbildningen även behöver ge sociala förutsättningar

  Encellforskarna Joel Hedegaard och Martin Hugo har, på uppdrag av SPSM, skrivit om utbildning för personer med högfungerande autism.
 • Lyssna om att skriva

  Det finns såklart en hel massa intressanta poddar som riktar sig till författare och skrivsugna. Här har vi listat tolv av dem.
 • Satsning mot professur i gestaltande sakprosa

  Det har länge funnits professurer i skönlitteratur och även barnlitteratur men inte för sakprosan. I dessa dagar, när sanningar ifrågasätts och fakta plötsligt kan bli alternativa, känns en akademisk hemvist för sakprosan som en självklarhet. Sveriges Författarförbund och Linnéuniversitetet satsar nu gemensamt för att få till en professur i gestaltande sakprosa.
 • De bygger ett hus till litteraturen

  Litteraturhusets eldsjälar i Jönköping kämpar inte bara för att fysiskt utveckla lokalerna vid Munksjöns strand. De arbetar också för att litteraturen ska accepteras som den konstform den faktiskt är, för att skrivande personer runt om i regionen ska få möjlighet att kliva ut ur sin skrivkammare och diskutera skrivprocessen med gelikar, och för att Jönköpings Litteraturhus ska bli en mötesplats där litteratur, skrivande och författarskap genomsyrar allt.
 • Att hålla i sin egen bok

  Att skriva en bok görs inte i en handvändning. Även om blod kanske hör till undantagen så är nog varken svett eller tårar ovanligt längs vägen fram till en nytryckt bok. Romandebuterande Nike Krantz berättar lite om sin resa.
 • Så gör du för att få texten ur dig

  Drömmen om att skriva en bok. Att lämna något efter sig, berätta sin historia eller bara se om man kan ro projektet iland. Oavsett vad det är som driver en att skriva så kan det vara bra med några tips på vägen.
 • Berättande som pedagogisk metod

  På Medlefors folkhögskola i Skellefteå hölls den 12–13 februari konferensen Lära med berättande. Som deltagare fick vi veta varför det är viktigt med berättande i skola och utbildning, men vi fick också veta hur man gör när man ska berätta. Det visade sig vara enklare än man kan tro.
 • Rapport: Tre perspektiv på livslångt lärande

  Vad innebär egentligen livslångt lärande, hur har det sett ut historiskt och vilka delar ingår i det svenska utbildningssystemet?
 • Systemet för livslångt lärande finns redan – så kan vi främja det

  Nästan alla röster som höjs säger samma sak: Vi måste ha ett system för livslångt lärande! Men vad säger en professor inom livslångt lärande om att det behövs ett system, och om det faktum att alla talar om det?

Sidan uppdaterad 2018-08-30

Sidan uppdaterad 2018-08-20
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka