Search toggle

Vetenskapliga publikationer - en introduktion

En viktig grund för informationssökning på akademisk nivå är att känna till hur forskningsresultat publiceras.

Vanligtvis publiceras ny forskning i tidskriftsartiklar, rapporter, konferensartiklar och böcker. Ny forskning utgår i regel alltid från tidigare forskning, men utvecklar och granskar kritiskt både egna och andras resultat.

I forskarens uppdrag ligger att noga beskriva hur han eller hon gått tillväga för att komma fram till sina resultat. Dessutom ska det finnas tydliga hänvisningar till de källor som forskaren bygger sina teser på, så att läsaren kan kontrollera dem och bilda sig en egen uppfattning. 

Här kan du lära dig mer om den vetenskapliga publiceringens struktur.

Sidan uppdaterad 2019-04-08

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information