Search toggle

Litteraturreferenser - så skriver du

Akademiska texter ska redovisa författarens egna forskningsresultat och ställningstaganden, men också förhålla sig till den forskning som redan presenterats.

Så kan biblioteket hjälpa dig med referenser

På de här sidorna hittar du information om hur du skriver enligt de vanligaste systemen. Vi rättar inte dina referenser, men kan vägleda dig utifrån den information vi sammanställt här.

Kontakta oss via Fråga biblioteket.

Du kan också boka tid med Studieverkstaden. Läs mer här.

Genom att referera till tidigare forskning kan författaren stärka sin egen argumentation och trovärdighet. Det är dock viktigt att allt som inte är författarens egna tankar, slutsatser eller omdömen har en hänvisning till det material som informationen är hämtad ifrån. Att inte hänvisa till de källor man använder eller att felaktigt använda andras formuleringar, bilder, tabeller och diagram innebär att man gör sig skyldig till plagiering.

För att en läsare ska kunna kontrollera uppgifter och snabbt sätta sig in i ämnet är det viktigt att vara noggrann och konsekvent när man anger referenser. Det finns flera olika stilar för referensskrivning, vilken stil man ska använda i en uppsats eller ett examensarbete bestäms av respektive fackhögskola, avdelning eller handledare.

Andra användbara resurser

Här beskrivs fyra av de vanligaste systemen: Harvardsystemet (även känt som Författare-årtalsstilen eller Parantessystemet), IEEE-systemet, Vancouversystemet (även känt som Siffersystemet) och Oxfordsystemet (även känt som Fotnotsystemet).

Oavsett vilket system man använder för att göra hänvisningar och skriva referenser är det viktigt att man är konsekvent och håller sig till det valda systemet.

Sidan uppdaterad 2017-07-27

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information