Nära verkligheten & framtiden

Nya kontakter och nya kunskaper leder ofta till smarta idéer. På Jönköping University går du en utbildning med verklighetsförankring.

Science Park

Jönköping University jobbar nära Science Park. Där kan du få den stöttning och hjälp du behöver för att komma vidare med din affärsidé. Läs mer om Science Park

Som student vid JU startar din framtid redan under studietiden. För oss är det viktigt att både du och vi har en nära relation till din framtida arbetsmarknad, till exempel genom verksamhetsförlagd utbildning, näringslivsförlagda kurser eller partnerföretag. Det anordnas också flera olika arbetsmarknadsdagar som ger dig möjlighet att möta potentiella arbetsgivare inom just ditt yrkesområde.

Här får du chansen att komma nära verkligheten och börja bygga ett eget nätverk, i Sverige eller utomlands, redan under studietiden.

Hälsohögskolan

Verksamhetsförlagt utbildning (VFU) ingår i alla program på Hälsohögskolan. Upplägget och omfattningen skiljer sig åt mellan de olika utbildningsprogrammen.

Genom VFU får du prova på ditt kommande yrkesområde och möjlighet att skapa värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare. Hälsohögskolan samarbetar med runt 360 institutioner och avdelningar inom kommun, landsting och privat sektor.

Högskolan för lärande och kommunikation

Genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får du prova på ditt kommande yrkesområde och möjlighet att skapa värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare.

VFU om minst 5 veckor ingår i alla utbildningsprogram på Högskolan för lärande och kommunikation. Upplägget och omfattningen skiljer sig åt mellan de olika utbildningsprogrammen.

Jönköping International Business School

Jönköping International Business Schools har ett nära samarbete med näringslivet. Som JIBS-student får du flera kontakter med näringslivet och flera av dina kurser kommer att vara nära knutna till både stora, små, lokala, nationella och multinationella företag.

I flera program får du som student jobba nära ett partnerföretag som ger dig möjlighet att få lösa autentiska problem hämtade från företagens verklighet. Det ger dig möjlighet att integrera teoretiska begrepp med praktisk erfarenhet.

Tekniska Högskolan

Tekniska Högskolan samarbetar med hundratals företag inom olika branscher. Genom bland annat praktik, projektarbeten och företagsbesök får du praktisk erfarenhet och möjlighet till direktkontakt med arbetsgivare och branschfolk.

Vi tror att verklighetsförankring är en avgörande komponent för kvaliteten på våra utbildningar. Därför har vi skapat något som vi kallar Näringslivsförlagd kurs (NFK). NFK ger dig som student en unik möjlighet att knyta kontakt med företag och andra organisationer redan under studietiden. Den ger dig praktisk erfarenhet och förbereder dig inför din kommande yrkeskarriär.

På Jönköping University går du en utbildning med verklighetsförankring. Högskolan samarbetar med företag, myndigheter, skolor och organisationer och du kan få tidig kontakt med ditt framtida yrkesområde.

Studenterna är viktiga för företagen i regionen och företagen är viktiga för dig som student. Vi tycker nämligen att det är viktigt att du tidigt får kontakt med ditt framtida yrkesområde, till exempel genom verksamhetsförlagd utbildning, näringslivsförlagda kurser eller fadderföretag. Det ger dig en möjlighet att komma nära verkligheten och börja bygga ett eget nätverk, i Sverige eller utomlands, redan under studietiden.

Som student vid JU startar din framtid redan under studietiden. För oss är det viktigt att både du och vi har en nära relation till din framtida arbetsmarknad.  Många av våra studenter får jobb innan de ens har tagit examen.

På högskolan finns ett Career Center där du får karriärvägledning för att känna dig
väl förberedd när du letar jobb och går på intervjuer. Vi anordnar också flera
olika arbetsmarknadsdagar som ger dig möjlighet att möta potentiella arbetsgivare
inom just ditt yrkesområde.

Sidan uppdaterad 2019-01-09


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information